colorspol.cz Profil firmy | Colorspol

UPcolorspol.cz
Title: Profil firmy | Colorspol
Description: Profil firmy | Colorspol Profil firmy Tryskání Potraviná?ské nátěry Protipo?ární nátěry Protikorozní nátěry ?árové st?íkání - metalizace Speciální povlaky KONTAKT Zajímavé projekty Profil firmy Firma
Keywords:
colorspol.cz is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. colorspol.cz has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

colorspol.cz Information

colorspol.cz Information,colorspol.cz IP Address,colorspol.cz DNS Server

Website / Domain: colorspol.cz
Website IP Address: 81.2.194.116
Domain DNS Server: ns.forpsi.cz,ns.forpsi.net,ns.forpsi.it

colorspol.cz Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

colorspol.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

colorspol.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache/2.2.31 (Unix) mod_ssl/2.2.31 OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fcgid/2.3.9
Date Wed, 21 Feb 2018 03:27:59 GMT

colorspol.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

colorspol.cz Traffic Sources Chart

colorspol.cz Alexa Rank History Chart

aleax

colorspol.cz Html To Plain Text

Profil firmy | Colorspol Profil firmy Tryskání Potraviná?ské nátěry Protipo?ární nátěry Protikorozní nátěry ?árové st?íkání - metalizace Speciální povlaky KONTAKT Zajímavé projekty Profil firmy Firma vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba ing.Milan Jakubjak - Colorspol s p?sobností po celém tehdej?ím ?eskoslovensku. V roce 1994 byla fyzická osoba registrována v ?eské republice a v letech 1997 na Slovensku resp. 1998 v ?eské republice vznikly z fyzické osoby ing.Milan Jakubjak - Colorspol dva samostatné právnické subjekty Colorspol s.r.o. Od svého vzniku bylo zamě?ení firmy p?edev?ím na provádění protikorozních nátěr? ocelovych konstrukcí na stavbách. Postupně byla ?innost roz?í?ena o tryskání (pískování), metalizaci (?opování), protipo?ární a potraviná?ské nátěry. v sou?asné době disponujeme : tymem 50-ti vlastních plně kvalifikovanych zaměstnanc? 3 technickymi pracovníky zaji??ujícími kontrolu kvality prací certifikáty o pro?kolení od v?ech vyznamnych firem dodávajících nátěrové hmoty pro tě?kou protikorozní ochranu certifikáty pro aplikaci protipo?árních nátěr? Interchar 404 firmy International a Pyroplast ST 100 firmy RüTGERS Organics ve?kerymi p?ístroji pot?ebnymi pro kontrolu jakosti v ka?dé fázi prováděnych prací kompresory Atlas copco, st?íkacími za?ízeními Wiva, Graco a Wagner el. metalizací firem Thermion inc. (o vykonu a? 30 m2/hod) a Margarido (o vykonu a? 15 m2/hod) Toto zázemí nám dnes umo?ňuje poskytovat na?im partner?m komplexní zaji?tění ochrany ocelovych konstrukcí v oblasti koroze i zvy?ení po?ární odolnosti a to ve spolupráci s projektanty a dodavateli nátěrovych hmot od prvních fází projektu po kone?né p?edání zákazníkovi. Jsme p?ipraveni p?evzít provoz stabilních pracovi?? povrchové ochrany v?etně technologie a pracovník? a zajistit jeho kompletní provozování. ?ím se zabyváme protikorozní ochrana ocelovych konstrukcí (tryskání, metalizace a nátěry) protipo?ární nátěry ocelovych konstrukcí nátěry s atestem pro styk s potravinami, pitnou vodou, pivem a vínem izolace potrubí a konstrukcí ulo?enych do země hmotou Protegol poradenství v protikorozní a protipo?ární ochraně ocelovych konstrukcí kontrolní ?innost v protikorozní ochraně OK p?ihlá?ení .:. ? pelikanek.cz

colorspol.cz Similar Website

Domain Site Title
fortech-pab.pl Profil firmy
nativel.cz Profil firmy
technostav.sk Profil firmy - Technostav
viva.cz VIVA kovárna > / Profil firmy
calendula.sk Profil firmy | Calendula, a.s.
colorspol.sk Colorspol
aluca.cz Profil firmy ALUCA - stavební ?innost
bch.sk Profil firmy | Advokátska kancelária Bukovinsky & Chlipala
ponas.cz KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. - Profil firmy
precol.cz Profil firmy | Precol.cz - umělé venkovní a vnit?ní sportovní povrchy
kraskemelcher.de Profil
khg-dresden.com Profil
kulturnetzwerk.de Profil
francinescott.com Profil
typhoonpolska.pl FIRMY
asprofil.pl As Profil As Profil
gymkosb.sk Profil ?koly
master-profil.com MASTER PROFIL